• AKTUALITY
  • HISTÓRIA
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 3-ého apríla  sa začnú výkopové práce pre odkanalizovanie obce na celej ulici Maráska, Gorondská a na  časti ulice Kostolnej. Preto dôsledne upozorňujeme občanov bývajúcich v týchto uliciach, aby nemali v uvedených dňoch odparkované motorové vozidlá na uvedených miestnych komunikáciách. Žiadame obyvateľov obce o opatrnosť a trpezlivosť. Tieto práce bude  stavebná spoločnosť vykonávať v priebehu celého týždňa. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy  április 3.-tól megkezdik a szenyvíz csatorna rendszer kíépítésével kapcsolatos munkálatokat az egész Marásza, Gorondi  utácán valamint a Templom  utca egy részén. Megkérjük lakosainkat a saját testi épségük megőrzése érdekében legyenek óvatosak és türelmesek. Továbbá kérjük Önöket, hogy járműveiket ne hagyják /vagy csak saját felelősségre hagyják/ az út mentén. A  munkálatokat a hét folyamán fogják végezni. Megértésüket köszönjük.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 28.03.2018 o 17.00 hodine v zasadačke miestneho obecného úradu.

Zasadnutie je v zmysle zákona verejné, teda môžu sa ho zúčastniť aj občania s volebným právom.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy önkormányzatunk következő ülésére 2018.03. 28.-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a községhivatal üléstermében.

Az ülés a törvény értelmében nyilvános, tehát részt vehetnek rajta a szavazásra jogosult polgárok is.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že autobusové spojenie od 12.03.2018 teda od pondelka bude premávať od nákupného strediska Jednota.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy 2018.03.12.-től azaz hétfőtől a buszjárat a helyi Jednota üzletközponttól indul.


                          

Odvoz záhradného odpadu
Pozvánka na prerokovanie zaradenie lakality SKUEV0846 Tisa do národného zoznamu území europského významu
Májusfa állítás 2017.04.30
Beiratkozás a Kistárkányi Aranyág óvodába
OZNAM
Anyák napja 2017.05.14
Ingyenes, egésznapos filmvetítés Kistárkányban
DIPLOM - Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Trakanoch
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávnch krajov 2017
Informácie pre voliča
Tájékoztatás a választók számára
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Meghívó Idősek napjára
OZNAM
OZNAM - ÉRTESÍTÉS
Adventi játszóház 2017
A tékozló fiú - táncszínházi előadás
nový článok

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME: