• AKTUALITY
  • HISTÓRIA
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 24.10.2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2018.10.24-én

18 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie


Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
             Malé Trakany,konané dňa 10. novembra 2018, bola vymenovaná
                                        Bc. Gabriela Karásová.
Kontakt:
tel. 056/6355408, 0915/495603
e-mail: gabriela.karasova82@gmail.com
           petrika62@gmail.com
Adresa:
Obec Malé Trakany
Andora Petrika 208
076 42 Malé Trakany
 
  

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 3-ého apríla  sa začnú výkopové práce pre odkanalizovanie obce na celej ulici Maráska, Gorondská a na  časti ulice Kostolnej. Preto dôsledne upozorňujeme občanov bývajúcich v týchto uliciach, aby nemali v uvedených dňoch odparkované motorové vozidlá na uvedených miestnych komunikáciách. Žiadame obyvateľov obce o opatrnosť a trpezlivosť. Tieto práce bude  stavebná spoločnosť vykonávať v priebehu celého týždňa. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy  április 3.-tól megkezdik a szenyvíz csatorna rendszer kíépítésével kapcsolatos munkálatokat az egész Marásza, Gorondi  utácán valamint a Templom  utca egy részén. Megkérjük lakosainkat a saját testi épségük megőrzése érdekében legyenek óvatosak és türelmesek. Továbbá kérjük Önöket, hogy járműveiket ne hagyják /vagy csak saját felelősségre hagyják/ az út mentén. A  munkálatokat a hét folyamán fogják végezni. Megértésüket köszönjük.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 28.03.2018 o 17.00 hodine v zasadačke miestneho obecného úradu.

Zasadnutie je v zmysle zákona verejné, teda môžu sa ho zúčastniť aj občania s volebným právom.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy önkormányzatunk következő ülésére 2018.03. 28.-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a községhivatal üléstermében.

Az ülés a törvény értelmében nyilvános, tehát részt vehetnek rajta a szavazásra jogosult polgárok is.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že autobusové spojenie od 12.03.2018 teda od pondelka bude premávať od nákupného strediska Jednota.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy 2018.03.12.-től azaz hétfőtől a buszjárat a helyi Jednota üzletközponttól indul.


                          

Odvoz záhradného odpadu
Pozvánka na prerokovanie zaradenie lakality SKUEV0846 Tisa do národného zoznamu území europského významu
Májusfa állítás 2017.04.30
Beiratkozás a Kistárkányi Aranyág óvodába
OZNAM
Anyák napja 2017.05.14
Ingyenes, egésznapos filmvetítés Kistárkányban
DIPLOM - Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Trakanoch
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávnch krajov 2017
Informácie pre voliča
Tájékoztatás a választók számára
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Meghívó Idősek napjára
OZNAM
OZNAM - ÉRTESÍTÉS
Adventi játszóház 2017
A tékozló fiú - táncszínházi előadás
nový článok

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME: