• AKTUALITY
  • HISTÓRIA
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Vážení občania!


Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby. Celý deň prešiel bez komplikácií či problémov, za čo patrí všetkým veľká vďaka!
Občania si do nového zastupiteľstva zvolili starostu a poslancov v nasledujúcom poradí:

Starostka: Csilla Bálintová 334 hlasov

Poslanci: 


1.Tibor Sáradi 235hl.
2.Štefan Balogh 227hl.
3.Bartolomej Dobos 191hl.
4.Tibor Czető 182hl.
5.Csaba Proscsák 159hl.
6.Ladislav Rebres 158hl.
7.István Hajdók 156hl.
8.Erik Téglás 154hl.
9.Monika Fazekašová 152hl.

—————————————-
Melinda Csonkaová 130hl.
Vojtech Fazekas 125hl.
Július Pitóczky 116hl.
Štefan Bodnár 97hl.
Jozef Ternyila 70hl.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 380 obyvateľov obce, čo je 39,5% oprávnených voličov z celkového počtu.

Prajeme novozvolenému zastupiteľstvu úspešné 4-ročné volebné obdobie!

Tisztelt Kistárkányiak!


2018 november 10-én önkormányzati választásokra került sor. A szavazás eredményesen és probléma mentesen lezajlott, amiért nagy köszönet jár mindannyiuknak!

A választások eredményei:

Polgármester: Bálint Csilla 334 sz.

Képviselők:


1.Sáradi Tibor 235 sz.
2.Balogh István 227sz.
3.Dobos Bertalan 191sz.
4.Czető Tibor 182 sz.
5.Proscsák Csaba 159 sz.
6.Rebres László 158 sz.
7.Hajdók István 156 sz.
8.Téglás Erik 154 sz.
9.Fazekas Mónika 152 sz.

————————————
Csonka Melinda 130 sz.
Fazekas Béla 125 sz.
Pitóczky Gyula 116 sz.
Bodnár István 97sz.
Ternyila József 70 sz.

A szavazók teljes száma 380, ami a választásra jogosult polgárok 39,5%-a.

Eredményes 4 évet kívánunk a képviselő-testületnek!

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 24.10.2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2018.10.24-én

18 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie


Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
             Malé Trakany,konané dňa 10. novembra 2018, bola vymenovaná
                                        Bc. Gabriela Karásová.
Kontakt:
tel. 056/6355408, 0915/495603
e-mail: gabriela.karasova82@gmail.com
           petrika62@gmail.com
Adresa:
Obec Malé Trakany
Andora Petrika 208
076 42 Malé Trakany
 
  

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 3-ého apríla  sa začnú výkopové práce pre odkanalizovanie obce na celej ulici Maráska, Gorondská a na  časti ulice Kostolnej. Preto dôsledne upozorňujeme občanov bývajúcich v týchto uliciach, aby nemali v uvedených dňoch odparkované motorové vozidlá na uvedených miestnych komunikáciách. Žiadame obyvateľov obce o opatrnosť a trpezlivosť. Tieto práce bude  stavebná spoločnosť vykonávať v priebehu celého týždňa. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy  április 3.-tól megkezdik a szenyvíz csatorna rendszer kíépítésével kapcsolatos munkálatokat az egész Marásza, Gorondi  utácán valamint a Templom  utca egy részén. Megkérjük lakosainkat a saját testi épségük megőrzése érdekében legyenek óvatosak és türelmesek. Továbbá kérjük Önöket, hogy járműveiket ne hagyják /vagy csak saját felelősségre hagyják/ az út mentén. A  munkálatokat a hét folyamán fogják végezni. Megértésüket köszönjük.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 28.03.2018 o 17.00 hodine v zasadačke miestneho obecného úradu.

Zasadnutie je v zmysle zákona verejné, teda môžu sa ho zúčastniť aj občania s volebným právom.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy önkormányzatunk következő ülésére 2018.03. 28.-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a községhivatal üléstermében.

Az ülés a törvény értelmében nyilvános, tehát részt vehetnek rajta a szavazásra jogosult polgárok is.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že autobusové spojenie od 12.03.2018 teda od pondelka bude premávať od nákupného strediska Jednota.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy 2018.03.12.-től azaz hétfőtől a buszjárat a helyi Jednota üzletközponttól indul.


                          

Odvoz záhradného odpadu
Pozvánka na prerokovanie zaradenie lakality SKUEV0846 Tisa do národného zoznamu území europského významu
Májusfa állítás 2017.04.30
Beiratkozás a Kistárkányi Aranyág óvodába
OZNAM
Anyák napja 2017.05.14
Ingyenes, egésznapos filmvetítés Kistárkányban
DIPLOM - Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Trakanoch
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávnch krajov 2017
Informácie pre voliča
Tájékoztatás a választók számára
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Meghívó Idősek napjára
OZNAM
OZNAM - ÉRTESÍTÉS
Adventi játszóház 2017
A tékozló fiú - táncszínházi előadás
nový článok

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME: