Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dosčítavanie obyvateľov 2021

 05.05.2021

OZNÁMENIE

Od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli , zabudli alebo nemali možnosť sa sčítať elektronicky. Asistované sčítanie vykonáva vyškolený asistent menovaný obcou, ktorý sa preukáže preukazom asistenta sčítania.

Prvá možnosť je, že sa sčítate osobne na kontaktnom mieste pomocou stacionárneho asistenta. Kontaktné miesto pre dosčítanie obyvateľov je zriadené v budove obecného úradu.

Druhá možnosť je, že vás sčíta mobilný asistent. Občania, ktorí sa pre závažné zdravotné alebo sociálne ťažkosti nemôžu sčítať sami, môžu požiadať o asistované sčítanie v domácnosti.

Počas doby asistovaného sčítania zavolajte na obecný úrad, číslo telefónu: 056/6355408.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Po dohode mobilný asistent sčítania príde do domácnosti, kde Vám pomôže so sčítaním.

Sčítanie je povinné pre občanov starších ako 18 rokov, neplnoletých musia sčítať rodičia či zákonní zástupcovia.

 Za nesplnenie povinnosti sčítať sa hrozí obyvateľom pokuta od 50,00 do 250,00 eur.

 ÉRTESÍTÉS

Értesítjük lakosainkat, hogy 2021. május 3-tól kezdetét vette azon lakosok népszámlálása, akik valamilyen különös okból kifolyólag elfelejtettek, vagy nem tudtak részt venni az elektronikus népszámláláson 2021.március 31-ig. Az asszisztensi népszámlálás 2021. június 13-ig fog tartani. Az asszisztensi népszámlálást a községi hivatal alkalmazottja fogja elvégezni, aki népszámlálási asszisztensi igazolvánnyal fogja magát igazolni. A lakosok 2 lehetőség közül választhatnak:

Az első lehetőség, hogy részt vehetnek a népszámláláson a községi hivatal irodájában, ahol a népszámlálási asszisztens segítségével személyesen kitölthetik az elektronikus népszámlálási kérdőívet

A második lehetőségük, hogy mobil asszisztens segítségét kérik. Ez a lehetőség csak azon lakosok számára adott, akik valamilyen egészségügyi vagy szociális problémával rendelkeznek, és nem tudnak személyesen megjeleni a községi hivatal irodájában. Ezen lakosok felhívhatják a községi hivatal irodáját a 056/6355408-as telefonszámon és kérvényezhetik, hogy a népszámlálási asszisztens egy előre megbeszélt időpontban ellátogasson az otthonukba és ott személyesen segítsen az elektronikus népszámlálási kérdőív kitöltésében.

Mind a két lehetőség esetén a lakosoknak kötelező magukat igazolniuk személyi igazolvánnyal, kötelező viselniük FFP2es típusú szájmaszkot és be kell tartaniuk a higiéniai előírásokat.

A népszámlálás minden 18 év feletti polgár számára kötelező, kiskorúakat a szülő vagy a törvényes gondviselő képviseli a népszámlálás során.

A népszámlálási kötelezettség elmulasztása 50,00 – 250,00 Euróig kiszabható pénzbírsággal sújtható.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >