Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pálenica

Cenník platný od 01.01.2024 - 30.06.2024

Na základe zmeny zákona č. 530/2011 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2024 sa spotrebná daň z alkoholu mení následovne:

- 1 L 100% alkoholu z 7,02 na 7,452 €  

- 1L 50% alkoholu z 3,51 na 3,726 €  .

Cenník pre zákazníkov obecnej pestovateľskej pálenice:


1 liter 100%-ného alkoholu:


         7,452 € (spotrebná daň z liehu)
      + 5,98 € (poplatok za vypálenie – náklady na prevádzku pálenice)

   

13,432 € ( cena za vypálenie 1l / 100% alkoholu vrátane spotrebnej dane a služby)

1 liter 50%-ného alkoholu:


          0,50 x 7,452 € = 3,726 € (spotrebná daň z liehu)
       + 0,50 x 5,98 € =   2,99 € (poplatok za vypálenie) 
                                       

6,716 € ( cena za vypálenie 1l / 50% alkoholu vrátane spotrebnej dane a služby)

Spotrebná daň vo výške 7,452 € platí pri množstve do 43 litrov 100%-ného alkoholu (86 litrov 50%-ného, 82 litrov 52%-ného, 79 litrov 54%-ného, atď.) na jednu domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 1. – 30. 6.)!


Ak dôjde k prekročeniu tohto limitu, spotrebná daň bude účtovaná v plnej výške – 14,904 € za 1 liter 100%-ného alkoholu (zákon NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, platný od 01.01.2024) !

INFORMÁCIE PRE PESTOVATEĽOV

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 4. 2023, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:

  • alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu. Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu
  • podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 14,04 € za liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 5,40 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. – 30. 6.)
  • podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu. 
  • podľa § 19, ods. 13, zákona č. 105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
  • podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:

1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
2. množstvo a druh dodaného kvasu
3. dátum podania žiadosti

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.

Pestovateľská pálenica v Malých Trakanoch

"Ponúkame služby pre záhradkárov, ktorí si vlastnou pestovateľskou činnosťou dopestujú ovocie, ktoré si dajú zakvasiť a po vykvasení prinesú do našej pálenice, kde im z neho vyrobíme DESTILÁT

Našou hlavnou činnosťou je výroba ovocných destilátov z kvasov pripravených pestovateľmi z ich vlastného ovocia. Okrem toho ponúkame našim zákazníkom zdarma odborné poradenstvo k správnej príprave kvasov, meranie zostatkového cukru v kvase (stupeň prekvasenia kvasu) a na základe toho určenie správneho termínu pálenia, riedenie destilátov podľa požiadaviek zákazníkov. Svojou odbornosťou a skúsenosťami našim zákazníkom garantujeme, že správnym postupom pri  destilácii dosiahneme maximálnu kvalitu vyrobeného destilátu za predpokladu, že kvas privezený na pálenie je vyrobený z kvalitného ovocia a bol dodržaný správny priebeh kvasenia. Vzhľadom k tomu, že pre mnohých pestovateľov je pálenie "udalosťou roka", umožňujeme im, aby boli prítomní počas celého výrobného procesu a mohli sledovať ako sa z ich nazbieraného ovocia rodí nápoj, na ktorý budú patrične hrdí.

Čím sa naša pálenica odlišuje?

Napriek tomu, že v dnešnej dobe už väčšina pestovateľských páleníc používa na zohrievanie destilačných a rektifikačných kotlov plynové kúrenie, my zostávame naďalej verní starým tradíciám a na kúrenie používame drevo. Vďaka tomu máme veľa zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú aj zo vzdialenejších miest, neváhajú k nám cestovať aj 100 kilometrov a viac. Tvrdia, že pri kúrení drevom je destilát kvalitnejší, chutnejší a aromatickejší. Našou prednosťou je taktiež nízka cena za naše služby, ktorá je v porovnaní s ostatnými pálenicami na celom Slovensku jedna z najnižších.

Technologické zariadenie pálenice

Technologické zariadenie našej pálenice pozostáva z dvoch destilačných súprav. Prvá súprava pozostáva z 500-litrového destilačného kotla, v ktorom z kvasu vyrobíme 1. destilát (v praxi nazývaný vodka), z ktorého v 300-litrovom rektifikačnom kotly vyrobíme hotový destilát.. Ďalšími súčasťami zariadenia sú 2 chladiče, v ktorých prebieha skvapalnenie alkoholových pár, epruvety, v ktorých sú zabudované prietokové liehomery na zistenie percentuálneho obsahu alkoholu v destiláte, filtre na zachytávanie nečistôt, nádrže na destilát a  kontrolné liehové meradlo. Celé zariadenie je vyrobené z mede, ktorá svojimi chemickými vlastnosťami zaručuje dosiahnutie maximálnej kvality vyrobeného produktu a taktiež zachovanie vysokého obsahu aromatických a chuťových látok. 

Výrobné obdobie pálenice

Výrobné obdobie je zákonom stanovené od 1. júla do 30. júna. Samotná prevádzka pálenice však zväčša začína koncom júla, prípadne začiatkom augusta, kedy ukončujú kvasenie čerešne, neskôr marhule, broskyne, potom prichádzajú na rad hrušky, slivky, hrozno a sezóna zvykne končiť v apríli alebo v máji, kedy sa pália posledné jablká.

Objednávky sa prijímajú osobne alebo telefonicky.