Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekt Obnova dediny 2023

Informácia o realizácii projektu

Obec Malé Trakany získala finančnú podporu vo výške 7 592,67 € v rámci dotačného programu Program obnovy dediny 2023. Vďaka prostriedkom poskytnutým z Environmentálneho fondu bude na základe rozhodnutia ministra životného prostredia realizovať projekt Revitalizácia priestranstva v obci Malé Trakany.
Popis projektu:
Projekt je zameraný na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území obce Malé Trakany. Hlavnou aktivitou je revitalizácia verejného priestranstva v centrálnej časti obce pri miestnom obchode, kde v súčasnosti absentuje oddychový priestor. V rámci projektu bude na riešenom území vybudovaný́ chodníček z priepustných materiálov, ktorý umožní vsakovanie dažďovej vody a prispeje k ochladzovaniu miestnej mikroklímy. Po príprave terénu sa bude realizovať výsadba zelene v počte 462 ks kvetov – trvaliek a 870 ks cibuľovín. Okrem vytvorenia záhona s chodníčkom sa osadia prvky drobnej architektúry – 2 ks parkových lavičiek a 1 odpadkový kôš. Realizáciou projektu vznikne zrevitalizovaný verejný priestor, kde si budú môcť obyvatelia obce oddýchnuť a stráviť voľný čas. Vytvorený prvok zelenej infraštruktúry obohatí miestnu mikroklímu a podporí lokálnu biodiverzitu. 
Realizácia projektu: 10/2023 – 12/2023
„Revitalizácia priestranstva v obci Malé Trakany“
Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny