Hivatal elérhetőségek

Toto webové sídlo www.maletrakany.sk spravuje Malé Trakany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Az oldal tartalmáért felelős

Kistárkány község

Cím:
Községhivatal Kistárkány
Petrik Andor utca 208 
076 42 Kistárkány

IČO: 00 331 716

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Medzibodrožie
Počet obyvateľov: 1155
Rozloha: 1101 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Titkárság
Tel.:
 056 / 635 54 08
Fax.: 056 / 635 54 08
E-mail: obec.maletrakany@post.sk

Kompetenciók:
Obec Malé Trakany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Malé Trakany je zriadený v:

Ügyfélfogadás:

Hétfő 7:30 - 16:00
Kedd 7:30 - 16:00
Szerda 7:30 - 16:00
Csütörtök nincs fogadónap
Péntek 7:30 - 12:00


Az oldal műszaki üzemeltetője:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35