Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 56)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 Zmluva o dielo Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: OON Design s.r.o.
6 000 €
05/2024 Nájomná zmluva Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Naturari s.r.o.
450.60 €
04/2024 Nájomná zmluva Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Bartolomej Doboš
783.68 €
03/2024 Dodatok č.2 Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Lovis plus s.r.o.
0 €
02/2024 Dodatok k zmlu o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
270 €
01/2024 Dohoda o vykonaní práce Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: ING. JAN KOCIS
5 €
IROP-D2-302071BNC5-71-77 Dodatok č.2 Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: MIRRI Slovenskej republiky
160 689.86 €
23/45/010/139 Dohoda Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
012/2023 prenájom pozemku Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Hajdók Bebce Endre SHR
445.63 €
26/2023 zmluva o poskytnutí auditorských služieb Odb.: Obec Malé Trakany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
Generované portálom Uradne.sk