Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.12.2021

 28.12.2021

         

            Pozvánka na  zasadnutie OZ v Malých Trakanoch dňa     

              28.12.2021 o 17:00 hod v zasadacej miestnosti OcÚ

Starostka obce  navrhla  tieto body programu:

 1.Schválenie uznášania schopnosti OZ a schválenie programu OZ

      2.Schválenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

      3. Schválenie  rozpočtu pre rok 2022 

      4. Schválenie IV. Zmeny rozpočtu pre rok 2021

      5.Diskusia

      6.Záver

Dňa: 20.12.2021                                                Ing. Csilla Bálintová

                                                                           starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >