Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 14.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Vážený pán starosta,

Vážená páni starostka,

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

           Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

          Súčasne Vás upozorňujeme na povinnosť obce v  § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby ste najneskôr do 20. júna 2022  zverejnili na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený,  a to osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?selfgov22-vzory01.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Ďakujeme za spoluprácu.

Mgr.Andrea Fedoršová

Hlavný radca | Odbor VVS | Okresný úrad Trebišov

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

M.R.Štefánika 1161/184 | 075 01 Trebišov | Slovenská republika

tel.: +421566714176

andrea.fedorsova@minv.sk | www.minv.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >